Biuletyn Informacji Publicznej
StartZadaj pytanieeKartkiStara strona Szukaj
Wiadomości z Polski   |   Wiadomości ze Świata   |   Rozkład PKP   |   Rozkład PKS   |   Rozkład LOT   |   Kursy walut   |   Giełda   |   Lotto   |   Pogoda   |   
WiadomościArchiwum wiadomościOgłoszenia i komunikatyZNANI DZIERZGONIANIEInformacje ogólnePlan miastaAtrakcje turystycznePlan gminyHistoria DzierzgoniaRowerowy Szlak Zamków PowiślaHerb DzierzgoniaBaza noclegowaSzlak Zamków GotyckichOcalić Narodową Spuściznę - Kapliczki PrzydrożneSzlaki rowerowe w okolicach DzierzgoniaGimnazjumZespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w BągarcieSzkoła Podstawowa w BrukuTęczowe Przedszkole w DzierzgoniuDzierzgoński Ośrodek KulturyZdjęciaWładze gminyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza DzierzgoniaReferat FinansowyReferat OrganizacyjnyReferat Techniczno-InwestycyjnyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia 2016Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony ŚrodowiskaUrząd Stanu Cywilnego/ stanowisko ds. działalności gospodarczejReferat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Oświaty, Kultury i ZdrowiaTelefony kontaktoweDane teleadresoweSkład Rady MiejskiejOgłoszenia o sesjachOgłoszenia i sprawozdaniaTerminy dotyczące opłat i podatkówPoradnik klientaZamówienia publiczneEuropejski Fundusz SpołecznyProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Regionalny Program OperacyjnyNorweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoAzbestHarmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy DzierzgońUchwałyPodmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów z terenu Gminy DzierzgońDruki do pobraniaPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)Osiągnięte poziomy recyklinguMiejsca zagospodarowania odpadówAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiRejestr Działalności RegulowanejI „ABC o azbeście”II „Azbestowe archiwum”Godziny otwarcia centrum sportowo rekreacyjnegoGodziny otwarcia boiska ORLIKPodstawowe InformacjePodmiotyAktualnościHistoria regionuKontakt

EURO-INFO
Drukuj 
Data dodania: 09-10-2013
Wrzesień 2013

 

EURO-INFO

czyli najważniejsze informacje z Unii Europejskiej zebrane przez

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Dzierzgoń

EDUKACJA I NAUKA

 

*** Nowy program Erasmus +

Przewiduje się, że nowy program Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, Erasmus+ zostanie zatwierdzony przez Parlament i Radę jesienią bieżącego roku, a jego wdrożenie rozpocznie się w styczniu 2014 r. Zastępuje on program „Uczenie się przez całe życie” oraz unijne międzynarodowe programy mobilności edukacyjnej. Jego udoskonalona struktura pozwoli na zwiększenie skuteczności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Z całkowitym budżetem wynoszącym około 14,5 mld euro, program Erasmus+ pozwoli około 4 mln uczestnikom na podjęcie nauki, szkolenia lub zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą w latach 2014-2020. Młodzi ludzie, którzy dotkliwie odczuli skutki kryzysu gospodarczego, będą głównymi beneficjentami programu Erasmus+. W chwili obecnej około 14 milionów Europejczyków w wieku 15-29 należą do tzw. grupy NEETs (młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się). Młodzi należący do tej grupy są w większym stopniu narażeni na ubóstwo i wykluczenie społeczne, niepewność zatrudnienia oraz niekorzystne warunki pracy w przyszłości. Istnieje też wyższe prawdopodobieństwo, że mogą być zaangażowani w udział w działaniach przestępczych oraz narażeni na problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym. W 2011 r. straty gospodarcze wynikające z wyłączenia młodzieży z rynku pracy wyniosły 153 mld EUR w Europie, czyli 1,2 proc. PKB.

Program Erasmus+ przyczyni się także do wzmocnienia współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia w UE i w innych krajach. Na rozwój możliwości w zakresie mobilności i współpracy z państwami partnerskimi spoza UE przeznaczono 400 mln EUR rocznie. Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ będzie opierać się na strategii „europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie”, zainaugurowanej przez Komisję Europejską w dniu 11 lipca: do 2020 r. na świecie będzie około siedem milionów mobilnych studentów (w porównaniu z czterema milionami w 2010 r.), głównie z Azji, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Dziś Europa przyciąga corocznie około 45 proc., czyli 1,8 mln studentów wyjeżdżających za granicę.*** Wybierz dobry zawód!

Opieka zdrowotna – to sektor unijnej gospodarki, w którym systematycznie wzrasta zatrudnienie. Według najnowszej edycji Europejskiego Monitora Wolnych Stanowisk Pracy, problemów ze znalezieniem posady nie powinni mieć w najbliższym czasie również programiści i brygadziści. W opublikowanym właśnie przez Komisję Europejską Europejskim Monitorze Wolnych Stanowisk Pracy potwierdzono, że zwiększa się popyt na siłę roboczą w sektorze opieki zdrowotnej. Zatrudnienie w sektorze opieki zdrowotnej w UE w latach 2008–2012 wzrastało o niemal 2 proc. rocznie. Na taki stan złożyło się kilka czynników: starzenie się społeczeństwa, postęp technologiczny i rozwój metod leczenia, wyższe oczekiwania co do jakości usług oraz większy nacisk na profilaktykę zdrowotną. W 2012 r. w sektorze zdrowia zatrudniono prawie milion osób. Monitor wskazuje jednak na ogólny spadek popytu na rynku pracy UE, gdzie w czwartym kwartale 2012 r. było o 6 proc. mniej wolnych miejsc pracy niż w ostatnim kwartale 2011 r. Liczba osób zatrudnionych w większości głównych grup zawodowych zmniejszyła się w czwartym kwartale 2012 r., a w przypadku „specjalistów” po raz pierwszy od drugiego kwartału 2010 r. liczba ta spadła (o 5 proc.). Zawody, w których wzrost liczby pracowników był najwyższy to   po pracownikach opieki osobistej w usługach zdrowotnych   programiści i analitycy oprogramowania, pracownicy sekretariatu, brygadziści w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli. W okresie od czwartego kwartału 2011 r. do czwartego kwartału 2012 r. opieka osobista w usługach zdrowotnych plasowała się na pierwszym miejscu wśród najszybciej rozwijających się zawodów. Na liście 25 najszybciej rozwijających się zawodów mieszczą się trzy inne zawody z branży zdrowotnej: pielęgniarki i położne, technicy medyczni i farmaceutyczni i inne zawody w domenie zdrowia takie jak dentyści, farmaceuci i fizjoterapeuci. W perspektywie średniookresowej najbardziej obiecujące perspektywy zatrudnienia dotyczą pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych.


 

 

 

2010 raz(y) oglądano.
W górę
Wiadomości
24-03-2017
Dzień Wody
22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, w związku z czym dziś odbył się spacer "Biegiem Wody". W spacerze wzięli udział uczniowie ze SP w Dzierzgoniu pod opieką Pani Reginy Pozorskiej oraz gimnazjum pod opieką Pani Magdaleny Malinowskiej. Dzięki Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji uczniowie odwiedzili Stacje Uzdatniania Wody, w której dowiedzieli się m. inn. skąd pochodzi woda, i jakie procesy przechodzi, aby mogła znaleźć się w naszych kranach. Następnym punktem wycieczki była oczyszczalnia ścieków. Tam dowiedzieliśmy się o oczyszczaniu naszych ścieków i procesach im towarzyszących. Ważną lekcją było pokazanie uczniom procesu wstępnego oczyszczania ścieków, w którym to mechanicznie oddzielane są odpady, które nigdy nie powinny znaleźć się tam znaleźć (woreczki foliowe, plastikowe opakowania, resztki obiadowe itp.) Uczniowie dowiedzieli się, że ścieki to nie tylko odpad, ale także (odpowiednio przerobiony) cenny surowiec do użyźniania gleby. W przyszłości planujemy kolejne tego typu wycieczki po naszej gminie. GALERIA:  https://www.facebook.com/urzad.dzierzgon/posts/1670656323228885
czytaj więcej...
24-03-2017
Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu poetyckiego im. Stanisława Filipowicza
W dniu 25 marca (sobota) o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu odbędzie się uroczyste rozstrzygnięcie I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Filipowicza. Stanisław Filipowicz (ur. 1934 w Wilnie, zm. 3 czerwca 1996 w Dzierzgoniu). Pracował w szkole, w domu dziecka, na Politechnice Gdańskiej jako laborant i w klubach sportowych na etacie trenera lekkiej atletyki. W latach 1949/52 był więźniem polityczny oskarżonym o próbę obalenia ustroju. W latach 1976/86 kierował Dzierzgońskim Ośrodkiem Kultury. 
czytaj więcej...
23-03-2017
Ukryte Skarby Powiśla
Wczoraj w Dzierzgoniu zamontowano tablicę - mapę "Ukryte Skarby Powiśla". Sieć Ukryte Skarby Powiśla (USP) jest owocem spotkań grupy roboczej Dzierzgońskiej w skład której wchodzą przedstawiciele gmin oraz reprezentanci przedsiębiorstw i instytucji z Dzierzgonia, Malborka, Sztumu, Zalewa, Mikołajek Pomorskich, Rychlik Efektem prac członków jest bogata oferta zaprezentowana przez podmioty w dziedzinie: rzemiosła, turystyki, gastronomii, usług hotelarskich, aktywnych form spędzania czasu (opartych na jeździe konnej, sportach wodnych. W zamyśle członków spotkania ma być to sieć o charakterze ponadlokalnym, przyczyniająca się do promocji tych „ukrytych skarbów” jakie stanowią kreatywne podmioty regionu, w obszarze całego Euroregionu Bałtyk.
czytaj więcej...
23-03-2017
AKCJA ODDANIA KRWI ODWOŁANA!
Z uwagi na wysokie stany krwi oraz ze względu na racjonalną gospodarkę krwią Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku informuje, że w dniu 28 marca 2017 r. nie odbędzie się pobór krwi w ambulansie w Dzierzgoniu przed Urzędem Miejskim .Za utrudnienia przepraszamy.
czytaj więcej...
23-03-2017
Pomoc żywnościowa
Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu kontynuuje współpracę z Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka, mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie jest dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa dla 1 odbiorcy końcowego oznacza: minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016. Osoby chętne do przystąpienia do Programu, które do tej pory nie korzystały z tej formy wsparcia, mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu. Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 55 276 23 86.
czytaj więcej...

Kalendarz

Fotogaleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copytright © 2008 Gmina Dzierzgoń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licznik odwiedzin: 1122098
webmasters: K.S. & S.R.