Biuletyn Informacji Publicznej
StartZadaj pytanieeKartkiStara strona Szukaj
Wiadomości z Polski   |   Wiadomości ze Świata   |   Rozkład PKP   |   Rozkład PKS   |   Rozkład LOT   |   Kursy walut   |   Giełda   |   Lotto   |   Pogoda   |   
WiadomościArchiwum wiadomościOgłoszenia i komunikatyZNANI DZIERZGONIANIEInformacje ogólnePlan miastaAtrakcje turystycznePlan gminyHistoria DzierzgoniaRowerowy Szlak Zamków PowiślaHerb DzierzgoniaBaza noclegowaSzlak Zamków GotyckichOcalić Narodową Spuściznę - Kapliczki PrzydrożneSzlaki rowerowe w okolicach DzierzgoniaGimnazjumZespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w BągarcieSzkoła Podstawowa w BrukuTęczowe Przedszkole w DzierzgoniuDzierzgoński Ośrodek KulturyZdjęciaWładze gminyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza DzierzgoniaReferat FinansowyReferat OrganizacyjnyReferat Techniczno-InwestycyjnyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia 2016Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony ŚrodowiskaUrząd Stanu Cywilnego/ stanowisko ds. działalności gospodarczejReferat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Oświaty, Kultury i ZdrowiaTelefony kontaktoweDane teleadresoweSkład Rady MiejskiejOgłoszenia o sesjachOgłoszenia i sprawozdaniaTerminy dotyczące opłat i podatkówPoradnik klientaZamówienia publiczneEuropejski Fundusz SpołecznyProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Regionalny Program OperacyjnyNorweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoRegionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - PSZOKAzbestHarmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy DzierzgońUchwałyPodmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów z terenu Gminy DzierzgońDruki do pobraniaPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)Osiągnięte poziomy recyklinguMiejsca zagospodarowania odpadówAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiRejestr Działalności RegulowanejI „ABC o azbeście”II „Azbestowe archiwum”Godziny otwarcia centrum sportowo rekreacyjnegoGodziny otwarcia boiska ORLIKPodstawowe InformacjePodmiotyAktualnościHistoria regionuKontakt

EURO-INFO
Drukuj 
Data dodania: 09-10-2013
Wrzesień 2013

 

EURO-INFO

czyli najważniejsze informacje z Unii Europejskiej zebrane przez

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Dzierzgoń

EDUKACJA I NAUKA

 

*** Nowy program Erasmus +

Przewiduje się, że nowy program Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, Erasmus+ zostanie zatwierdzony przez Parlament i Radę jesienią bieżącego roku, a jego wdrożenie rozpocznie się w styczniu 2014 r. Zastępuje on program „Uczenie się przez całe życie” oraz unijne międzynarodowe programy mobilności edukacyjnej. Jego udoskonalona struktura pozwoli na zwiększenie skuteczności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Z całkowitym budżetem wynoszącym około 14,5 mld euro, program Erasmus+ pozwoli około 4 mln uczestnikom na podjęcie nauki, szkolenia lub zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą w latach 2014-2020. Młodzi ludzie, którzy dotkliwie odczuli skutki kryzysu gospodarczego, będą głównymi beneficjentami programu Erasmus+. W chwili obecnej około 14 milionów Europejczyków w wieku 15-29 należą do tzw. grupy NEETs (młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się). Młodzi należący do tej grupy są w większym stopniu narażeni na ubóstwo i wykluczenie społeczne, niepewność zatrudnienia oraz niekorzystne warunki pracy w przyszłości. Istnieje też wyższe prawdopodobieństwo, że mogą być zaangażowani w udział w działaniach przestępczych oraz narażeni na problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym. W 2011 r. straty gospodarcze wynikające z wyłączenia młodzieży z rynku pracy wyniosły 153 mld EUR w Europie, czyli 1,2 proc. PKB.

Program Erasmus+ przyczyni się także do wzmocnienia współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia w UE i w innych krajach. Na rozwój możliwości w zakresie mobilności i współpracy z państwami partnerskimi spoza UE przeznaczono 400 mln EUR rocznie. Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ będzie opierać się na strategii „europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie”, zainaugurowanej przez Komisję Europejską w dniu 11 lipca: do 2020 r. na świecie będzie około siedem milionów mobilnych studentów (w porównaniu z czterema milionami w 2010 r.), głównie z Azji, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Dziś Europa przyciąga corocznie około 45 proc., czyli 1,8 mln studentów wyjeżdżających za granicę.*** Wybierz dobry zawód!

Opieka zdrowotna – to sektor unijnej gospodarki, w którym systematycznie wzrasta zatrudnienie. Według najnowszej edycji Europejskiego Monitora Wolnych Stanowisk Pracy, problemów ze znalezieniem posady nie powinni mieć w najbliższym czasie również programiści i brygadziści. W opublikowanym właśnie przez Komisję Europejską Europejskim Monitorze Wolnych Stanowisk Pracy potwierdzono, że zwiększa się popyt na siłę roboczą w sektorze opieki zdrowotnej. Zatrudnienie w sektorze opieki zdrowotnej w UE w latach 2008–2012 wzrastało o niemal 2 proc. rocznie. Na taki stan złożyło się kilka czynników: starzenie się społeczeństwa, postęp technologiczny i rozwój metod leczenia, wyższe oczekiwania co do jakości usług oraz większy nacisk na profilaktykę zdrowotną. W 2012 r. w sektorze zdrowia zatrudniono prawie milion osób. Monitor wskazuje jednak na ogólny spadek popytu na rynku pracy UE, gdzie w czwartym kwartale 2012 r. było o 6 proc. mniej wolnych miejsc pracy niż w ostatnim kwartale 2011 r. Liczba osób zatrudnionych w większości głównych grup zawodowych zmniejszyła się w czwartym kwartale 2012 r., a w przypadku „specjalistów” po raz pierwszy od drugiego kwartału 2010 r. liczba ta spadła (o 5 proc.). Zawody, w których wzrost liczby pracowników był najwyższy to   po pracownikach opieki osobistej w usługach zdrowotnych   programiści i analitycy oprogramowania, pracownicy sekretariatu, brygadziści w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli. W okresie od czwartego kwartału 2011 r. do czwartego kwartału 2012 r. opieka osobista w usługach zdrowotnych plasowała się na pierwszym miejscu wśród najszybciej rozwijających się zawodów. Na liście 25 najszybciej rozwijających się zawodów mieszczą się trzy inne zawody z branży zdrowotnej: pielęgniarki i położne, technicy medyczni i farmaceutyczni i inne zawody w domenie zdrowia takie jak dentyści, farmaceuci i fizjoterapeuci. W perspektywie średniookresowej najbardziej obiecujące perspektywy zatrudnienia dotyczą pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych.


 

 

 

2146 raz(y) oglądano.
W górę
Wiadomości
26-06-2017
Koniec Roku Szkolnego
W ubiegłym tygodniu we wszystkich naszych placówkach edukacyjnych uroczyście zakończono rok szkolny 2016/17. W czwartek jako pierwsi mury swojej szkoły opuścili absolwenci Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu. W uroczystości wręczenia świadectw wzięła udział Zastępca Burmistrza Dzierzgonia Pani Alicja Podlewska. Była to z pewnością najważniejsza uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 z powodu konieczności wygaszenia gimnazjów. Od nowego roku budynek ten będzie częścią Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu.W piątek zakończenie roku miały Szkoły Podstawowe z Bągartu, Bruku i Dzierzgonia. Tu wyjątkowo w tym roku nie było absolwentów, gdyż obecni uczniowie klas szóstych rozpoczną naukę — według nowego systemu oświaty — w klasach siódmych. Oczywiście jak co roku najlepsi uczniowie zostali nagrodzenie zarówno za wyniki w nauce, jak i w zachowaniu. Czas teraz na zasłużony odpoczynek!Drogie dzieci życzymy Wam szczęśliwych, zdrowych, udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji! Bawcie się dobrze!
czytaj więcej...
23-06-2017
Życzenia na Dzień Ojca
Z okazji Dnia Ojca wszystkim Tatom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i rodzicielskiego szczęścia. Życzymy Wam, abyście zawsze byli godnymi autorytetami dla swoich dzieci, a w wirze codziennych obowiązków zawsze znaleźli czas dla swoich dzieci.  Dziękujemy, że jesteście zawsze przy nas!
czytaj więcej...
22-06-2017
Powitanie Lata 2017
Piknik Charytatywny! Podaj Łapę na Powitanie Lata! 1 lipca od godz. 14:00 w Dzierzgoniu. Zapraszamy!
czytaj więcej...
21-06-2017
Barszcz Sosnowskiego
Uwaga Barszcz Sosnowskiego!W związku z faktem, że rozpoczyna się lato, wzrasta także zagrożenie poparzeniem Barszczem Sosnowskiego. To szczególnie niebezpieczna roślina dla życia i zdrowia ludzkiego.We wszystkich jej częściach, (łodygach, liściach, korzeniach) znajdują się olejki eteryczne, które w kontakcie ze skórą powodują oparzenia II i III stopnia. Objawy pojawiają się przy naświetlaniu światłem słonecznym (promienie UV) już po kilkunastu minutach od kontaktu, przy czym największa wrażliwość i natężenie objawów następuje w ciągu od 30 minut do 2 godzin. Skutki oparzenia można odczuwać nawet przez parę lat!W przypadku kontaktu z tą rośliną należy przemyć skórę woda z mydłem i unikać światła słoneczneg
czytaj więcej...
21-06-2017
Zmiana nazw ulic - obowiązki mieszkańca
Drodzy mieszkańcy! Od 20 czerwca w naszym mieście obowiązują nowe nazwy dwóch ulic — Tadeusza „Zośki” Zawadzkiego oraz Osiedle im. Ignacego Krasickiego. To tej pory obie ulice nosiły imiona patronów komunistycznych. Gmina Dzierzgoń na mocy ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego została zobligowana do zmiany tych nazw. Ustawa dekomunizacyjna przewiduje znaczne ograniczenie kosztów związanych ze zmianą nazw ulic dla mieszkańców:Art. 5 ust. 2 wspomnianej wyżej Ustawy przesądza, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową — są one nadal ważne, co oznacza, że:Nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę — będą ważne, dopóki nie upłynie ich termin ważności.Zmiana nazwy ulicy nie będzie powodować problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.Co więcej, nie ma opłat za zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych, ponieważ zgodnie z Ustawą (art. 5. ustęp 1): „pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”.Niestety w dalszym ciągu na mieszkańcach spoczywa obowiązek poinformowania o tym fakcie wszelkich dostawców mediów, banków, innych instytucji, Urzędów Skarbowych itp.Podobny obowiązek niestety związany z poniesieniem kosztów mają firmy, które muszą zmienić pieczątki oraz materiały promocyjne takie jak wizytówki czy szyldy reklamowe.
czytaj więcej...

Kalendarz

Fotogaleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copytright © 2008 Gmina Dzierzgoń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licznik odwiedzin: 1193864
webmasters: K.S. & S.R.