Biuletyn Informacji Publicznej
StartZadaj pytanieeKartkiStara strona Szukaj
Wiadomości z Polski   |   Wiadomości ze Świata   |   Rozkład PKP   |   Rozkład PKS   |   Rozkład LOT   |   Kursy walut   |   Giełda   |   Lotto   |   Pogoda   |   
WiadomościArchiwum wiadomościOgłoszenia i komunikatyZNANI DZIERZGONIANIEInformacje ogólnePlan miastaAtrakcje turystycznePlan gminyHistoria DzierzgoniaRowerowy Szlak Zamków PowiślaHerb DzierzgoniaBaza noclegowaSzlak Zamków GotyckichOcalić Narodową Spuściznę - Kapliczki PrzydrożneSzlaki rowerowe w okolicach DzierzgoniaGimnazjumZespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w BągarcieSzkoła Podstawowa w BrukuTęczowe Przedszkole w DzierzgoniuDzierzgoński Ośrodek KulturyZdjęciaWładze gminyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza DzierzgoniaReferat FinansowyReferat OrganizacyjnyReferat Techniczno-InwestycyjnyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia 2016Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony ŚrodowiskaUrząd Stanu Cywilnego/ stanowisko ds. działalności gospodarczejReferat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Oświaty, Kultury i ZdrowiaTelefony kontaktoweDane teleadresoweSkład Rady MiejskiejOgłoszenia o sesjachOgłoszenia i sprawozdaniaTerminy dotyczące opłat i podatkówPoradnik klientaZamówienia publiczneEuropejski Fundusz SpołecznyProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Regionalny Program OperacyjnyNorweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoAzbestHarmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy DzierzgońUchwałyPodmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów z terenu Gminy DzierzgońDruki do pobraniaPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)Osiągnięte poziomy recyklinguMiejsca zagospodarowania odpadówAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiRejestr Działalności RegulowanejI „ABC o azbeście”II „Azbestowe archiwum”Godziny otwarcia centrum sportowo rekreacyjnegoGodziny otwarcia boiska ORLIKPodstawowe InformacjePodmiotyAktualnościHistoria regionuKontakt

EURO-INFO
Drukuj 
Data dodania: 09-10-2013
Wrzesień 2013

 

EURO-INFO

czyli najważniejsze informacje z Unii Europejskiej zebrane przez

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Dzierzgoń

EDUKACJA I NAUKA

 

*** Nowy program Erasmus +

Przewiduje się, że nowy program Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, Erasmus+ zostanie zatwierdzony przez Parlament i Radę jesienią bieżącego roku, a jego wdrożenie rozpocznie się w styczniu 2014 r. Zastępuje on program „Uczenie się przez całe życie” oraz unijne międzynarodowe programy mobilności edukacyjnej. Jego udoskonalona struktura pozwoli na zwiększenie skuteczności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Z całkowitym budżetem wynoszącym około 14,5 mld euro, program Erasmus+ pozwoli około 4 mln uczestnikom na podjęcie nauki, szkolenia lub zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą w latach 2014-2020. Młodzi ludzie, którzy dotkliwie odczuli skutki kryzysu gospodarczego, będą głównymi beneficjentami programu Erasmus+. W chwili obecnej około 14 milionów Europejczyków w wieku 15-29 należą do tzw. grupy NEETs (młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się). Młodzi należący do tej grupy są w większym stopniu narażeni na ubóstwo i wykluczenie społeczne, niepewność zatrudnienia oraz niekorzystne warunki pracy w przyszłości. Istnieje też wyższe prawdopodobieństwo, że mogą być zaangażowani w udział w działaniach przestępczych oraz narażeni na problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym. W 2011 r. straty gospodarcze wynikające z wyłączenia młodzieży z rynku pracy wyniosły 153 mld EUR w Europie, czyli 1,2 proc. PKB.

Program Erasmus+ przyczyni się także do wzmocnienia współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia w UE i w innych krajach. Na rozwój możliwości w zakresie mobilności i współpracy z państwami partnerskimi spoza UE przeznaczono 400 mln EUR rocznie. Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ będzie opierać się na strategii „europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie”, zainaugurowanej przez Komisję Europejską w dniu 11 lipca: do 2020 r. na świecie będzie około siedem milionów mobilnych studentów (w porównaniu z czterema milionami w 2010 r.), głównie z Azji, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Dziś Europa przyciąga corocznie około 45 proc., czyli 1,8 mln studentów wyjeżdżających za granicę.*** Wybierz dobry zawód!

Opieka zdrowotna – to sektor unijnej gospodarki, w którym systematycznie wzrasta zatrudnienie. Według najnowszej edycji Europejskiego Monitora Wolnych Stanowisk Pracy, problemów ze znalezieniem posady nie powinni mieć w najbliższym czasie również programiści i brygadziści. W opublikowanym właśnie przez Komisję Europejską Europejskim Monitorze Wolnych Stanowisk Pracy potwierdzono, że zwiększa się popyt na siłę roboczą w sektorze opieki zdrowotnej. Zatrudnienie w sektorze opieki zdrowotnej w UE w latach 2008–2012 wzrastało o niemal 2 proc. rocznie. Na taki stan złożyło się kilka czynników: starzenie się społeczeństwa, postęp technologiczny i rozwój metod leczenia, wyższe oczekiwania co do jakości usług oraz większy nacisk na profilaktykę zdrowotną. W 2012 r. w sektorze zdrowia zatrudniono prawie milion osób. Monitor wskazuje jednak na ogólny spadek popytu na rynku pracy UE, gdzie w czwartym kwartale 2012 r. było o 6 proc. mniej wolnych miejsc pracy niż w ostatnim kwartale 2011 r. Liczba osób zatrudnionych w większości głównych grup zawodowych zmniejszyła się w czwartym kwartale 2012 r., a w przypadku „specjalistów” po raz pierwszy od drugiego kwartału 2010 r. liczba ta spadła (o 5 proc.). Zawody, w których wzrost liczby pracowników był najwyższy to   po pracownikach opieki osobistej w usługach zdrowotnych   programiści i analitycy oprogramowania, pracownicy sekretariatu, brygadziści w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli. W okresie od czwartego kwartału 2011 r. do czwartego kwartału 2012 r. opieka osobista w usługach zdrowotnych plasowała się na pierwszym miejscu wśród najszybciej rozwijających się zawodów. Na liście 25 najszybciej rozwijających się zawodów mieszczą się trzy inne zawody z branży zdrowotnej: pielęgniarki i położne, technicy medyczni i farmaceutyczni i inne zawody w domenie zdrowia takie jak dentyści, farmaceuci i fizjoterapeuci. W perspektywie średniookresowej najbardziej obiecujące perspektywy zatrudnienia dotyczą pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych.


 

 

 

2045 raz(y) oglądano.
W górę
Wiadomości
28-04-2017
Akcja posesja
Drodzy Mieszkańcy!W związku z licznymi zgłoszeniami od Policji, Straży Pożarnej i Zespołów Ratownictwa Medycznego dotyczącymi złego lub braku oznakowania nieruchomości numerem porządkowym, Burmistrz Dzierzgonia w trosce o zapewnienie jak najskuteczniejszej reakcji służb ratunkowych ponawia akcję Straży Miejskiej, która w asyście Policji i pracownika Urzędu Miejskiego podejmie działania w kierunku wykrycia oraz ukarania karą grzywny zgodnie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń właścicieli, administratorów, dozorców, użytkowników posesji, którzy nie dopełnili obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu, albo nie utrzymali w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.Straż Miejska w Dzierzgoniu informuje również, że od maja na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń zostaną przeprowadzane kontrole miejsc publicznych oraz terenów posesji prywatnych pod kątem utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Zgodnie z art. 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 117 Kodeks Wykroczeń.Za oba powyższe wykroczenia grozi kara grzywny w kwocie 100 zł.
czytaj więcej...
28-04-2017
Grafik funkcjonowania ZGKIM i RPWiK
Przedstawiamy grafik funkcjonowania RPWiK i ZGKiM podczas majówki.
czytaj więcej...
28-04-2017
Podziękowania MOPS
Dyrektor Miejskiego Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu wraz z pracownikami składają serdeczne podziękowania uczniom Gimnazjum im. Jana Pawła II – członkom Klubu Młodzieżowych Wolontariuszy oraz ich opiekunowi Panu Dariuszowi Browarczykowi za przeprowadzenie w dniu 01.04.2017 r. po raz 24 Świątecznej Zbiórce Żywności „Wielkanocny Dar Serca”. Dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy, a także dzięki ofiarności mieszkańców zebrano ok. 200 kg artykułów spożywczych, które zostały przekazane osobom potrzebującym. Szczególne słowa uznania i wdzięczności za okazaną pomoc oraz za umożliwienie przeprowadzenia akcji kierujemy do kierownictwa i personelu sklepów: „Lewiatan” i „Dino”. Serdeczne podziękowania kierujemy do niezawodnych darczyńców, którzy nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących pomocy i przyłączyli się do naszej akcji.  
czytaj więcej...
26-04-2017
Nieczynny plac zabaw
Informujemy, że ze względu na zły stan techniczny urządzeń na placu zabaw na ulicy Zawadzkiego Gmina Dzierzgoń podjęła decyzję o jego likwidacji. Urządzenia nie nadawały się do dalszego użytkowania przez dzieci. To trudna decyzja, lecz działania takie były konieczne, aby nikomu niestała się krzywda. Gmina planuje ponowne zagospodarowaniem tego terenu pod miejsce rekreacyjne. Tym samym zapraszamy Państwa do korzystania z Placu zabaw NIVEA na pl. Kościuszki oraz na otwarcie placu rekreacyjno-sportowego na ul. Wojska Polskiego, które odbędzie się w sobotę (29.04) o godz. 14:00.
czytaj więcej...
24-04-2017
MAJÓWKA 2017
Otwarcie placu rekreacyjno-sportowego 29 kwietnia, start: godz. 14:00 ul. Wojska Polskiego Majówka na Wzgórzu Zamkowym 02 maja, start: godz. 16:00 Święto Konstytucji 3 Maja 11:30 - Uroczysta Msza Św. w kościele parafialnym 12:30 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Narodowej
czytaj więcej...

Kalendarz

Fotogaleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copytright © 2008 Gmina Dzierzgoń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licznik odwiedzin: 1146654
webmasters: K.S. & S.R.